طراحی و ساخت اتاقک هوشمند شبیه ساز اب و هوا

طراحی و ساخت اتاقک هوشمند شبیه ساز اب و هوا
اخبار افتخارات

طراحی و ساخت اتاقک هوشمند شبیه ساز اب و هوا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مجموعه جنرال تک گفت: در طراحی وساخت این اتاقک هوشمند از حسگرهایی استفاده شده که رطوبت، دما ، نور و وزش باد  منطقه مورد نظر را طبق پیش بینی هواشناسی شبیه سازی وعلایم حیاتی وتحمل فرد را در آب وهوای مختلف سنجش  می کند.

محمدرضا اشکبوسی ایده طراحی این اتاقک را برگرفته از سازگاری وسنجش عملکرد انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مختلف بیان کرد و افزود: همچنین در طراحی این اتاقک از حسگری استفاده شده که علایم حیاتی انسان ازجمله قدرت تصمیم گیری  و روند تنفس فرد را اندازه گیری می کند و تشخیص می دهد که این نوع شرایط آب وهوایی برای فرد مناسب یا نامناسب است.

وی کاربرد این اتاقک را در حوزه هایی ازجمله پزشکی و نظامی دانست و گفت: اتاقک هوشمند شبیه ساز آب وهوای مناطق مختلف شش ماهه با تلاش گروهی 17 نفره شامل نخبگانی در رشته های مهندسی پزشکی ، بیومواد ، الکترونیک و الکترومکانیک طراحی وساخته شده است.

مدیر مجموعه جنرال تک هزینه طراحی وساخت مقیاس کوچک این اتاقک را 60 میلیون ریال بیان کرد و افزود: برای طراحی وساخت نمونه اصلی دومیلیارد ریال نیاز است.

در مجموعه جنرال تک مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد تاکنون 20 طرح پژوهشی در حوزه های پزشکی ، مکانیک والکترونیک ساخته شده است.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دسته بندی ها

complete the form

 our colleagues will contact you

Why join us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.